Les preguntes dels fans sobre les trames

“Redéu, Miquel”

“Redéu, Miquel”